Περίοδος: Πότε το χρώμα δείχνει λοίμωξη

Το χρώμα της περιόδου σας μπορεί να διαφέρει πολλές φορές και να είναι άλλοτε πιο σκούρο…