Αυξημένες Τρανσαμινάσες: Φυσιολογικές Τιμές – Αίτια και Παθήσεις – Διάγνωση

Οι τρανσαμινάσες είναι ηπατικά ένζυμα (ένζυμα του συκωτιού) που αυξάνονται στον ορό όταν υπάρχει καταστροφή των…