Καρδιακή ανεπάρκεια: Συμπτώματα σε άνδρες και γυναίκες

Ποια είναι τα συμπτώματα της καρδιακής ανεπάρκειας σε άνδρες και γυναίκες, η οποία οδηγεί στον θάνατο…