Πότε βλέπει ένα μωρό;

Η όραση του μωρού αποκτάται σταδιακά σε 5 στάδια από τη γέννησή του. Πότε μπορεί το…