Αυτοί οι σύντροφοι είναι πιο πιθανό να απατήσουν

Ποιοι τύποι είναι πιο επιρρεπείς να απατήσουν. Ποιο το κύριο χαρακτηριστικό τους. Οι πρόσφατες έρευνες καταρρίπτουν…