Τρόφιμα και ημερομηνία λήξης: Αυτά τρως και μετά τη λήξη

Τα τυποποιημένα τρόφιμα που καταναλώνουμε έχουμε κάποιες ημερομηνίες, οι οποίες δεν είναι ίδιες μεταξύ τους. Οι…