Τι μηνύματα κρύβουν οι ζωγραφιές των παιδιών

Τα παιδιά μιλάνε μέσα από τις ζωγραφιές τους, άλλωστε σε πολλές περιπτώσεις πολλά δυσάρεστα πράγματα αποκαλύπτονται…