Άφθες: Στόμα, χείλη ή γλώσσα – Πώς φεύγει – Αίτια και Συμπτώματα

Οι άφθες είναι ελκώσεις (πληγές) στο εσωτερικό του στόματος, οι οποίες εμφανίζονται σε περιοχές του στοματικού…