Φυσιολογικές τιμές πίεσης ανά ηλικία (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Οι φυσιολογικές τιμές πίεσης ανά ηλικία εμπίπτουν σε τέσσερις γενικές κατηγορίες και κυμαίνονται από φυσιολογική έως…