Συστολική και διαστολική πίεση: Ποιες είναι οι φυσιολογικές τιμές

Τι είναι η αρτηριακή πίεση και ποια τα συμπτώματά της. Όσα πρέπει να γνωρίζεται για τον…

Φυσιολογικές τιμές πίεσης ανά ηλικία (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Οι φυσιολογικές τιμές πίεσης ανά ηλικία εμπίπτουν σε τέσσερις γενικές κατηγορίες και κυμαίνονται από φυσιολογική έως…