Θρομβοπενία: Χαμηλός αριθμός αιμοπεταλίων – Συμπτώματα, Αίτια και Αντιμετώπιση – Φυσιολογικές Τιμές

Τα αιμοπετάλια αποτελούν ένα από τα τρία κυτταρικά στοιχεία του αίματος (τα άλλα είναι τα ερυθρά…