Δυσλεξία: Τα συμπτώματα της κάθε ηλικιακής ομάδας – Συνηθισμένα Ορθογραφικά Λάθη

Θα μπορούσαμε να πούμε με όσο πιο απλά λόγια γίνεται ότι η δυσλεξία είναι μια νευρολογική κατάσταση, στην οποία το δικτύωμα του εγκεφάλου είναι λίγο διαφορετικό από τα τυπικά άτομα και η οποία εκδηλώνεται συνήθως ως μια δυσκολία στην ανάγνωση (και συνακόλουθα στην γραφή) εκ μέρους των παιδιών. Συνεπώς, η κατάσταση αυτή δεν θεραπεύεται, χωρίς βέβαια αυτό να πρέπει να μας προκαλεί ανησυχία.

Δυσλεξία: Συμπτώματα ανά ηλικία

Ηλικία 6-11 ετών:

 • Κάνει ανάγνωση με αργό ρυθμό ή με κομπιάσματα ή χωρίς να σταματάει στα σημεία στίξης.
 • Έχει δυσκολία στην ορθογραφία ακόμα και όταν αντιγράφει.
 • Αντιστρέφει γράμματα ή αριθμούς (π.χ. 9 αντί 6, 15 αντί 51, κια αντί και).
 • Αντικαθιστά ή παραλείπει γράμματα.
 • Γράφει ή διαβάζει την ίδια λέξη με διαφορετικούς τρόπους στο ίδιο κείμενο.
 • Έχει έλλειψη συγκέντρωσης όταν μελετάει.
 • Έχει δυσκολία στην κατανόηση της διαδοχής και του χρόνου (ώρες, ημέρες κλπ).
 • Μπερδεύει το αριστερό με το δεξί.
 • Απαντάει σε ερωτήσεις προφορικά αλλά δυσκολεύεται να τις γράψει.
 • Είναι αδέξιο στις κινήσεις του γενικά.
 • Έχει δυσκολία να ξεχωρίσει ήχους όπως β-δ ή θ-δ.

Ηλικία 12-18 ετών:

 • Όταν κάνει ανάγνωση κειμένου, διαβάζει με ανακρίβεια
 • Κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη
 • Έχει δυσκολία στο να κρατάει σημειώσεις ή να αντιγράφει
 • Έχει δυσκολία στο σχεδιασμό και γράψιμο μιας έκθεσης, μιας επιστολής ή μιας αναφοράς

Όλες οι ηλικιακές ομάδες:

 • Υπάρχει κάποιος στην οικογένεια που είχε δυσκολία στη γραφή ή στην ανάγνωση.
 • Υπάρχει δυσκολία στην πραγματοποίηση τριών εντολών στη σειρά.
 • Άργησε το παιδί να μιλήσει ή να μιλήσει καθαρά.
 • Φαίνεται έξυπνο σε κάποιες δραστηριότητες ενώ «μπλοκάρει» σε κάποιες άλλες.

Δυσλεξία: Ποια είναι τα πιο συνηθισμένα ορθογραφικά λάθη;

 • Γράφουν τα γράμματα με λάθος σειρά ή καθρεπτικά: πένα/νέπα ή τον/νοτ.
 • Αντιστρέφουν ή αναποδογυρίζουν τα γράμματα: ε/3, m/w.
 • Γράφουν κάποιες λέξεις, όπως ακριβώς τις ακούν: ξύλο/κσιλο.
 • Συνηθίζουν να ΜΗ διαλέγουν το σωστό γράμμα, από ένα σύνολο γραμμάτων, ώστε να γράψουν έναν ήχο που ακούν, ούτε μπορούν να ταιριάξουν όμοια γράμματα, όταν τους ζητηθεί.
 • Δε γράφουν το σωστό γράμμα, ακόμα και όταν τους υπαγορεύεται.
 • Αδυνατούν να γενικεύουν τους ορθογραφικούς κανόνες και δυσκολεύονται να φτάσουν στο δημιουργικό επίπεδο γνώσης.
 • Το περίγραμμα των λέξεών τους μπορεί να είναι σωστό, αλλά ίσως, μπερδεύουν κάποια εσωτερικά γράμματα: γάτα/γάλα.
 • Συχνά διαλέγουν παραπλήσιους ήχους: κρ/χρ, αβ/αυ.
 • Δυσκολεύονται να μάθουν τα συμπλέγματα συμφώνων: καρέκλα/καρέλκα, άκρη/άρκη.
 • Δεν αναγνωρίζουν τον ήχο των φωνηέντων: κάνω/κν, Πέτρος/Πτρς.
 • Λέξεις ή φράσεις μπορεί να συμπτυχθούν: παίχτης/πτης, φωτιά στο δάσος/φωτιά δάσος.
 • Δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τον αριθμό λέξεων σε φράσεις: άκουσέ με/άκουσεμε, ο μπαμπάς μου/ομπαμπασμου.
 • Το χέρι δεν εκτελεί αυτομάτως ό,τι ο εγκέφαλος ορίζει. Αρχίζει να γράφει π.χ. «γράφω» και τελικά γράφει «κρίμα».
 • Ο τονισμός των λέξεων συνήθως αγνοείται παντελώς ή χρησιμοποιείται λάθος.