Τι μπορεί κολλήσεις στο σεξ εκτός από ΣΜΝ

Δεν είναι μόνο τα ΣΜΝ ή μία ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη που μπορεί να προκαλέσει το σεξ χωρίς προφυλακτικό, υπάρχουν κι άλλοι κίνδυνοι.

Πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύεται στο Cell Reports Medicine έδειξε ότι το κολπικό σεξ χωρίς προφυλάξεις διαταράσσει το μικροβίωμα του πέους, εύρημα που έρχεται να συμπληρώσει παλαιότερες μελέτες που είχαν εντοπίσει αντίστοιχες μεταβολές στο κολπικό μικροβίωμα.

Διακριτές κοινότητες βακτηρίων

Η διεπιστημονική ομάδα μικροβιολόγων, στατιστικολόγων και ιατρών, προχώρησε σε ανάλυση της αλληλουχίας των επιχρισμάτων από την ουρήθρα του πέους (αλληλούχιση DNA) 110 υγιών ενήλικων ανδρών χωρίς ουρηθρικά συμπτώματα, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ) ή φλεγμονή της ουρήθρας.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στις ουρήθρες των ανδρών υπήρχαν δύο τύποι βακτηριακών κοινοτήτων, ένα ιθαγενές και ένα ξενικό, με πιο τα ευρήματα να δείχνουν ειδικότερα ότι:

  • Οι περισσότεροι από τους υγιείς άνδρες είχαν μια απλή, σποραδική κοινότητα αερόβιων βακτηρίων, η ανάγκη των οποίων για οξυγόνο εξηγεί ενδεχομένως και τη θέση τους κοντά στο έξω στόμιο της ουρήθρας όπου το τελευταίο προσφέρεται σε αφθονία. Πρόκειται για τη βασική βακτηριακή κοινότητα που, σύμφωνα με ισχυρές επιστημονικές αποδείξεις, προωθεί την υγεία της ανδρικής ουρήθρας.
  • Κάποιοι άνδρες είχαν μια δεύτερη, περισσότερο σύνθετη ομάδα βακτηρίων, τα οποία εντοπίζονται κανονικά στον γυναικείο κόλπο και σχετίζονται με διαταραχές του υγιούς κολπικού μικροβιώματος. Κατά τη βασική ερευνητική υπόθεση, τα βακτήρια αυτά εντοπίστηκαν βαθύτερα στην ανδρική ουρήθρα επειδή επιβιώνουν σε συνθήκες απουσίας οξυγόνου (αναερόβια) και τα έφεραν μόνο οι άνδρες που επιδίδονταν σε κολπικό σεξ, υποδεικνύοντας έτσι την πηγή προέλευσής τους.

Εμβαθύνοντας στο σεξουαλικό ιστορικό των συμμετεχόντων, οι ερευνητές παρατήρησαν μια στενή σχέση μεταξύ της δεύτερης βακτηριακής κοινότητας και του κολπικού σεξ, αλλά όχι άλλων σεξουαλικών συμπεριφορών, όπως το στοματικό ή το πρωκτικό σεξ. Εντόπισαν επιπλέον ενδείξεις ότι οι επιδράσεις του κολπικού σεξ είχαν μεγάλη διάρκεια, με τα «κολπικά» βακτήρια να ανιχνεύονται στους συμμετέχοντες για τουλάχιστον δύο μήνες μετά την ερωτική πράξη, γεγονός που δείχνει ότι η αυτή η έκθεση στο κολπικό περιβάλλον μπορεί να αναδιαμορφώσει το μικροβίωμα του ανδρικού ουροποιητικού συστήματος, συντελώντας σε έως και 10% της συνολικής βακτηριακής ποικιλότητας, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Επιπτώσεις από τη «μετανάστευση» μικροβίων

Επιθυμία των ερευνητών είναι τα πρόσφατα ευρήματα να πλειοδοτήσουν στη διαθέσιμη γνώση σχετικά με τον ρόλο των βακτηρίων στις ασθένειες του ουροποιητικού συστήματος και της αναπαραγωγικής οδού, συμπεριλαμβανομένης της ανεξήγητης φλεγμονής της ουρήθρας και των ΣΜΝ. Αυτή η μετανάστευση μικροβιακών πληθυσμών από τα διακριτά οικοσυστήματα των δύο φύλων έχει ήδη ενοχοποιηθεί από παλαιότερα ερευνητικά δεδομένα που, μεταξύ άλλων, έχουν αποδείξει ότι:

  • η σεξουαλική επαφή δίχως προφυλάξεις μεταβάλλει το μικροβίωμα του κόλπου μιας γυναίκας, καθώς βακτήρια από το μικροβίωμα του πέους του συντρόφου της μεταναστεύουν στον κόλπο και μειώνουν τον πληθυσμό των γαλακτοβάκιλλων (Lactobacillus) -βακτήρια στην κολπική χλωρίδα που, χάρη στο γαλακτικό οξύ που παράγουν, διαμορφώνουν ένα όξινο περιβάλλον που προφυλάσσουν από την αύξηση επιβλαβών βακτηρίων- οδηγώντας σε μικροβιακή δυσβίωση, κατάσταση που συνδέεται αιτιωδώς με τη βακτηριακή κολπίτιδα (Frontiers in Medicine, 2019)
  • η παρουσία των μικροβίων Gardnerella vaginalis και Lactobacillus iners στον κόλπο συσχετίστηκε με αυξημένη πιθανότητα λοίμωξης με τον ιό του έρπητα των γεννητικών οργάνων (HSV-2) και στους δύο συντρόφους, ενώ ταξινομικές ομάδες μικροοργανισμών του πέους (συμπεριλαμβανομένων των Ureaplasma και Aerococcus) συσχετίστηκαν με τον HSV-2 στις γυναίκες (The Journal of Infectious Diseases, 2022)
  • η σταθερή σύνθεση του μικροβιώματος του πέους υφίσταται αλλαγές υπό την επίδραση παραγόντων όπως οι σεξουαλικές πρακτικές, ο τύπος κολπικού μικροβιώματος και η βακτηριακή κολπίτιδα της συντρόφου, ενώ η αυξημένη ποικιλότητα στη γυναικεία γεννητική οδό σχετίζεται με χειρότερα αποτελέσματα υγείας (Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 2022)