Κρυοσυντήρηση ωαρίων: Πότε γίνεται – Η διαδικασία

Πολύ λόγος γίνεται για την κρυοσυντήρηση ωαρίων, την οποία επιλέγουν πολλές γυναίκες, οι οποίες έχουν φτάσει σε μία ηλικία.

Η κατάψυξη ωαρίων ή κρυοσυντήρηση είναι μία τεχνική υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες να αποθηκεύσουν τα ωάριά τους αφού τα καταψύξουν, ώστε να μπορούν να επιλέξουν οι ίδιες τη χρονική στιγμή που θα γίνουν μητέρες.

Μέχρι ποια ηλικία γίνεται η κρυοσυντήρηση

Σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες προτείνεται ως όριο ηλικίας για την κατάψυξη ωαρίων τα 38 χρόνια (συστήνεται οι γυναίκες να κάνουν κατάψυξη έως την ηλικία των 38). Αλλά δεν αποκλείονται και γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας.

Πιθανότητες επιτυχίας αναλόγως της ηλικιάς

Τα καλύτερα αναπαραγωγικά χρόνια της γυναίκας είναι από τα 18 μέχρι τα 30 έτη. Από την ηλικία αυτή και μετά η γονιμότητα της σταδιακά μειώνεται. Μετά τα 35 η μείωση αυτή είναι ακόμη ταχύτερη, ενώ μετά τα 45 η γονιμότητα μείωνεται σε τέτοιο βαθμό που τα ποσοστά φυσική σύλληψης είναι σχεδόν μηδενικά.

Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι πως τα ωάρια που καταψύχονται με την διαδικασία της κρυοσυντήρησης διατηρούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Δηλαδή, αν μια γυναίκα καταψύξει ωάρια στην ηλικία των 32 ετών και αποφασίσει να γίνει μητέρα στην ηλικία των 40 ετών, τα ωάρια που θα χρησιμοποιηθούν ποιοτικά θα είναι όπως μιας γυναίκας 32 ετών και όχι 40. Με αυτό τον τρόπο τα ποσοστά επιτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης αυξάνονται σημαντικά.

Ποια η διαδικασία κρυοσυντήρησης ωαρίων;

Για να γίνει η κρυοσυντήρηση ωαρίων, η γυναίκα υποβάλλεται στην ίδια διαδικασία διέγερσης των ωοθηκών με τη χρήση ορμονικών σκευασμάτων, όπως σε μια προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης. Υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα για αυτό -τα λεγόμενα βραχύ και μακρύ πρωτόκολλα- ανάλογα με την ωοθηκική λειτουργία και το πόσο επείγουσα είναι η διαδικασία (π.χ. όταν η κατάψυξη ωαρίων γίνεται πριν από τη θεραπεία του καρκίνου).

Αρχικά, χορηγείται ένα φάρμακο για την αναστολή των φυσικών ορμονών της γυναίκας, μερικές φορές σε συνδυασμό με αντισυλληπτικά χάπια. Στη συνέχεια, ακολουθείται μια ορμονική θεραπεία σε ενέσιμη μορφή -οι ενέσεις συνήθως τις κάνει η ίδια η γυναίκα- για 10 έως 14 ημέρες μέχρι να ωριμάσουν τα ωάρια.

Όταν τα ωάρια είναι ώριμα, αναρροφούνται με μια βελόνα διαμέσου του κόλπου, με υπερηχογραφική καθοδήγηση. Η διαδικασία γίνεται συνήθως κάτω από ήπια αναισθησία (“μέθη”).

Τα αυγά καταψύχονται αμέσως, στα περισσότερα κέντρα με τη μέθοδο της υαλοποίησης. Η μόνη διαφορά είναι ότι δεν πραγματοποιείται γονιμοποίηση των ωάριων από το σπέρμα.

Σε αυτή τη φάση της διαδικασίας τα ωάρια καταψύχονται με τη μέθοδο της ταχείας κατάψυξης (vitrification) και αποθηκεύονται σε υγρό άζωτο στους -196°C.

Όταν η γυναίκα θα είναι έτοιμη να μείνει έγκυος, τότε τα ωάριά της θα αποψυχθούν και θα ακολουθηθούν τα υπόλοιπα βήματα της εξωσωματικής γονιμοποίησης, δηλαδή θα γονιμοποιηθούν και θα ακολουθήσει η εμβρυομεταφορά ορισμένου αριθμού εμβρύων στη μήτρα.

Τι εξετάσεις χρειάζομαι;

Αρχικά είναι απαραίτητη η καταγραφή ιστορικού από τον ιατρό. Έπειτα, θα χρειαστεί να υποβληθείτε σε υπέρηχο και εξετάσεις αίματος. Τέλος, γίνεται έλεγχος ύπαρξης σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων.